Haluatko muuttaa maailmaa? Hae opiskelemaan opettajaksi!

Kotitalousopettajaksi? Varhaiskasvatuksen opettajaksi? Käsityönopettajaksi? Luokanopettajaksi? Näihin kaikkiin voit hakea yhteishaussa Itä-Suomen yliopistoon Joensuun kampukselle. Tässä muutama näkökulma, miksi voisit harkita hakemista Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutukseen:

Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksissa on paljon ohjattua opetusharjoittelua, opiskelu on käytännönläheistä ja kontaktiopetusta on runsaasti.

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksesta valmistut vaikuttavaan, palkitsevaan ja ratkaisevan tärkeään ammattiin. Ja työtilanne on todella hyvä!

Käsityönopettajakoulutuksen tutkinnossa pääaineena on monimateriaalinen käsityötiede, jossa yhdistyvät sekä kovat että pehmeät materiaalit (aiemmin oli tekninen- ja tekstiilikäsityö erikseen).

OpeArt-suuntautuminen, jolla voit rakentaa itsellesi taito- ja taidepainotteisen luokanopettajakoulutuksen. Tai sivuaineopinnoilla painotus alkukasvatukseen, jolloin saat luokanopettajana erityisosaamista alkuopetukseen.

Kotitalousopettajakoulutuksen sisältöalueita ovat asuminen, ruokatalouden hoito ja kuluttajakasvatus kestävän kehityksen näkökulmaa painottaen. Valmistuneen on mahdollista sijoittua työmarkkinoilla opettajan toimen sijaan myös tutkimus-, hallinto-, neuvonta- ja asiantuntijatehtäviin.

Millaisia kokemuksia Itä-Suomen yliopiston opettajaopiskelijoilla on opintojen aloituksesta?

Kun pohdit, minne hakisit opiskelemaan opettajaksi, Itä-Suomen yliopistoa voi katsoa siitä tulokulmasta, millaisia kokemuksia aiemmin opintonsa aloittaneilla on opintojen aloittamisesta, opiskelukavereihin tutustumisesta ja saadusta alkuohjauksesta. Luokanopettajakoulutuksessa syksyllä 2020 aloittaneilta kysyttiin talvella, mikä on jäänyt mieleen parhaana muistona ensimmäisestä opiskelusyksystä. Seuraavassa kuvassa on muutama muisto.

 

Miten haetaan?

Opintopolusta olet varmasti jo lukenut, milloin hakuaika on ja miten haetaan. Tiivistetysti: Korkeakoulujen suomenkielisten koulutusten yhteishaun hakuaika on 17.3.2021 – 31.3.2021. Täytä Opintopolussa yksi hakulomake, jolla haet korkeintaan kuuteen eri koulutukseen. Tässä yhteishaussa sinun tulee asettaa koulutukset mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeelle siten, että valitset ensimmäiseksi hakutoiveeksi sen koulutuksen, mihin haluat päästä mieluiten. Harkitse järjestys siis huolellisesti.

Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely on kaksivaiheinen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisessä vaiheessa on joko todistusvalinta tai VAKAVA-koe ja toisessa vaiheessa soveltuvuuskoe. Toiseen vaiheeseen hakijat kutsutaan ensimmäisen vaiheen perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu vain soveltuvuuskokeesta saatavien pisteiden perusteella. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa valinnan ensimmäinen vaihe voi olla aikaisemmat yliopisto-opinnot tai aikaisemmat yliopisto-opinnot, tutkinto ja työkokemus ja käsityönopettajakoulutuksessa valintaan vaikuttaa myös ennakkotehtävä.

Todistusvalinta vai VAKAVA-koe vai molemmat?

Todistusvalinta tarkoittaa Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksissa, että 60 % soveltuvuuskokeeseen kutsuttavista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista (IB, EB, RP/DIA) saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tämän jälkeen 40 % soveltuvuuskokeeseen kutsuttavista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen VAKAVA-kokeesta saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Millainen on VAKAVA-koe?

VAKAVA-koe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon, eikä siinä ole ennakkoon luettavaa materiaalia. VAKAVA-kokeessa arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja ja kokeen tehtävät ovat tyypiltään monivalintatehtäviä. VAKAVA-kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. VAKAVA-koe järjestetään torstaina 27.5.2021 klo 9–12. Kokeen käytännön järjestelyistä tiedotetaan osoitteessa https://www.uef.fi/fi/valintakokeet-2021.

Mitä opintoja tulee olla aikaisemmat opinnot, ml. avoimen yliopiston opinnot-hakukohteessa?

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen hakukohteessa “Aikaisemmat opinnot, ml. avoimen yliopiston opinnot, Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu (3 v)” valinnan ensimmäinen vaihe on aiemmat yliopisto-opinnot, joiden perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Hakukohteessa valintakelpoisia ovat hakijat, joilla on suoritettuna jokin seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • varhaiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) tai
  • kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena varhaiskasvatus) (25 op) tai
  • kasvatustieteen perusopinnot (25 op) tai
  • kasvatustieteellisen alan perusopinnot (25 op) tai
  • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) tai
  • erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) tai
  • psykologian perusopinnot (25 op).

Opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Kokonaisuus tulee olla suoritettu hyväksytysti ja vähintään arvosanalla hyvä (3/5) enintään 10 vuotta aiemmin (suorituspäivä 31.3.2011 tai myöhemmin).

Mikä ihmeen 1000+?

Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville -hakukohde on varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen uusin hakukohde keväälle 2021. Tässä hakukohteessa hakijalla tulee olla vähintään 9 kuukautta yhtäjaksoista työkokemusta varhaiskasvatuksesta; lastenhoitajan, lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävässä. Lisäksi hakijalla tulee olla yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetut kasvatustieteen/ kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot 25 op. Tähän koulutukseen hakeutuvilla tulee myös olla ennen hakuajan päättymistä suoritettuna a) kelpoisuus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin, b) muu toisen asteen tutkinto sosiaali- ja kasvatusalan koulutuksesta tai c) korkeakoulututkinto. Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella kuten muissakin hakukohteissa.

Tämä monimuotokoulutus onkin suunnattu varhaiskasvatuksessa jo työskenteleville hakijoille. Tässä hakukohteessa hyväksytyt opiskelijat suorittavat opintonsa monimuotoisesti. Koulutuksessa hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen kandidaateiksi ja koulutuksen kesto on noin kaksi ja puoli vuotta. Monimuotokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelu osin varhaiskasvatustyön ohessa.

Katso tarkemmat valintaperusteet osoitteesta www.opintopolku.fi. Lisätietoja 1000+-hakukohteista löydät myös osoitteesta tuhatplus.fi.

Entäpä soveltuvuuskoe?

Soveltuvuuskokeen menetelmänä on haastattelu. Kokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja edellytyksiä omaksua kasvatusalalla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä soveltuvuutta kasvatusalan tehtäviin. Arviointi perustuu moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta suorittaa tutkinto.

Kukin hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä (16.–18.6.2021 välisenä aikana). Soveltuvuuskoe järjestetään etäkokeena Zoom-järjestelmässä. Saat viimeistään 9.6.2021 sähköpostitse kutsun, jossa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koeajastasi. Koeaika ilmoitetaan kutsun yhteydessä. Koeaikaa ei voi vaihtaa, joten nuo päivämäärät on hyvä merkitä kalenteriin jo hyvissä ajoin.

Mikäli haet useampaan opettajankoulutukseen valintayhteistyössä mukana oleviin yliopistoihin, sinun tarvitsee käydä soveltuvuuskoe vain yhden kerran! Valtakunnallisessa valintayhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen (Joensuun kampus), Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun (Turun ja Rauman yksiköt) yliopistot. Kokeen pistemäärä otetaan huomioon kaikkien niiden hakukohteiden opiskelijavalinnassa, joihin olet hakenut ja joiden soveltuvuuskokeeseen olet tullut kutsutuksi. Soveltuvuuskokeen suoritat siinä yliopistossa, joka on hakuprioriteeteissasi korkeimmalla ja jonka soveltuvuuskokeeseen olet saanut kutsun.

Jos haet käsityönopettajakoulutukseen (monimateriaalinen käsityö), soveltuvuuskokeeseen liittyy lisäksi ennakkotehtävä. Ennakkotehtävässä arvioidaan käsityöhön liittyvää ajattelua ja osaamista. Ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen löytyvät 1.4.2021 alkaen kasvatusalan valintayhteistyön verkkosivuilta, joten muistathan käydä lukemassa ohjeistuksen hyvissä ajoin ennen soveltuvuuskoetta!

Tieto opiskelupaikasta

Yhteishaun valintojen osalta tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 9.7.2021. Kun kaikki valinnan tulokset on julkaistu valtakunnallisesti, saat sähköpostiisi viestin, josta pääset tuloskirjeeseen. Kirjeessä kerrotaan sen hetkinen valintamenestyksesi kaikkien hakukohteidesi osalta ja mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa. Jos tulet hyväksytyksi, sinun tulee ehdottomasti muistaa ottaa tarjottu opiskelupaikka vastaan aloittaaksesi opintosi!

Mikäli saat opiskelupaikan Itä-Suomen yliopistoon johonkin opettajankoulutukseen, voit jo kesän aikana olla yhteydessä vertaistuutoreihin, joiden yhteystiedot löydät heinäkuun alussa oman koulutuksesi uuden opiskelijan SmartStart -oppaasta. Vertaistuutorit, jotka ovat saman koulutusalan vanhempia opiskelijoita, auttavat sinua tutustumaan uusiin opiskelukavereihisi, opastavat sinut opintojesi alkuun sekä tutustuttavat yliopistoon ja Joensuuhun. Yliopisto-opiskeluun orientoitumisessa sinua auttaa myös uuden opiskelijan materiaali, joka julkaistaan kesällä Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla. Lisäksi me yliopistossa työskentelevät amanuenssit olemme täällä opiskelijoita varten ja ohjaamme opintojen alkuun.

Tervetuloa hakemaan Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksiin!

Kirjoittajat:
amanuenssit Marjo Pohjonen, Anne Pitkänen, Anne Loikkanen ja Emma Hahl

Lisätietoja:

https://www.uef.fi/fi/opiskelu

https://opintopolku.fi/

https://blogs.uef.fi/ueflahettilaat/